Har fått bøter: Gjenåpner tom sykehjemsavdeling

foto