Høyretopp innrømmer at hun stjal Gimses historie

foto