Støren

08.00 Flaggheising med korps ved sykehjemmet.

10.00 Barnetoget går fra GSK via Kalvtrøa til Støren kirke.

10.30 Støren musikkorps spiller. Diktlesing og blomsternedleggelse ved De falnes bauta ved elever fra 7. trinn.

11.00 Familiegudstjeneste. Rognes songlag synger i kirka.

12.00 Folketoget går fra Støren kirke til sykehjemmet.

12.30 Ankomst sykehjemmet. Korpset spiller ute. Rognes songlag synger inne til beboerne.

12.50 Ankomst Størenhallen. Nasjonalsangen spilles med Soknedal og Støren musikkorps.

13.00 Dørene åpnes til Størenhallen og kioskene åpnes.

13.15 17. mai-komiteen ønsker velkommen. Taler for dagen: Hovedtale. Barnas tale. Russens tale. Underholdning ved blant annet elever ved Støren barneskole, kulturskolen og «blime-dansen».

13.30 Leker og uteaktiviteter starter. Utdeling av premier på loddsalg som er solgt i forkant.

Soknedal

11.00-12.00 Gudstjeneste Soknedal kirke.

12.00-14.00 Underholdning, leker, aktiviteter i og ved Soknahall.

14.00-15.00 Folketog fra Soknahall via Soknedal tjenestesenter.

Det tradisjonelle rånetoget finner trolig sted på kvelden.

Singsås

11.00 Velkommen og underholdning, sang og dans av elevene, Singsås Jubileumskorps, felleskor, tale for dagen av Kristian Moan.

11.30-13.00 Aktiviteter og leker på området.

13.00 Korpset spiller opp til folketog.

14.00 Gudstjeneste ved Hans-Ole Sveia. Salg av kaffe, kaker, brus, is, godis, pølse og hamburger gjennom hele dagen.

Rognes

14.00 Dørene åpnes til sosialt samvær med natursti og tippekonkurranse, leker for små og store. Salg av is brus, pølser, lapskaus, kaffe og kaker. Loddsalg.

16.00 Folketoget går fra Rognestunet.

17.00 Rognes Songlag underholder med 17. mai-sanger. Avslutning med trekninger og «Ja, vi elsker dette landet».

Budal

11.00 Oppmøte i skolegården. Musikk ved Budal skolekorps. Velkommen ved dagens sjef. Sang ved Budal sanitetsforenings mannskor. Sang ved Budal barnekor. Tale for dagen ved 7. trinn.

11.45 17. mai-tog. Går til boligfeltet og tilbake til kirka og skolegården.

12.30 Familiegudstjeneste.

12.30 Salg av kaffe, is og middagsbilletter.

13.15 17. mai-toget går fra kirka til Budal flerbrukshus.

13.30 Middag.

13.30 Aktiviteter i skolegården og i flerbrukshuset. Leker for barna, natursti, luftgeværskyting m.m.

1530 Budal skolekorps/Budal musikkorps spiller. Premieutdeling. Trekninger.

1630 Avslutning.