Borer for å utelukke kvikkleire: – Må legge vei ute på jordet

foto