Fylkesveg 30: - Vi ser at det er deler av veien som er direkte trafikkfarlig

foto