Singsås kro og pub kan få én prikk for alkoholreklame

foto