BOM STOPP: Grusbilen har også problemer. Det ble full stans for grusbilen som kom for å gruse og bedre veien i Endalen da den kjørte seg fast like før brua ved Mauregga. Foto: Berit Broen.