- Vi har satset på miljøvern siden 1997 i Gimsøya, og skal nå søke sertifisering for dette arbeidet. I den forbindelse kommer ordføreren på besøk for omvisning og for å signere søknad, forteller barnehagen.

Gimsøya håper på tildeling av "Grønt flagg", og jobber så målbevisst og strukturert med dette over lang tid. - Det er kanskje på tide at dette får mer fokus i Melhus. Trondheim kommune har kommet langt på området, melder Gimsøya barnehage.