Operasjonssentralen i Sør-Trøndelag har hatt lite å gjøre hele helga, både i Midtre Gauldal, Melhus og Skaun kommuner. Bortsett  fra et tyveriforsøk på Øysand, som endte med at tyvene ble tatt på fersken før de rakk å få med seg noe, har politiet ingen lovstridige hendelser i loggen sin.

Trafikken har også gått rolig, kan operasjonsleder fortelle, og UP, som har hatt ekstra fokus på Gauldalen på grunn av Rørosmartna, har heller ingen graverende hendelser å rapportere.

- Det har vært veldig rolig, fastslår operasjonsleder Wiktor Pedersen.