Transportøren Nettbuss fraktet i fjor 133 millioner passasjerer, og det er en vekst på sju millioner i forhold til året før. Ifølge ei pressemelding skyldes mesteparten av veksten kjøpet av Fjord1's bussvirksomhet. I tillegg kom Nettbuss i gang med nye anbudskontrakter, og de hadde vekst i enkelte områder. Nettbuss er Norges største busselskap, og har lokalbusskjøring i flere fylker - deriblant Sør-Trøndelag. Selskapet eies av NSB, og har rundt 7000 ansatte.

Driftsinntektene for bussvirksomheten økte med 15 prosent. Selskapet kom likevel ut med minus i regnskapet. Resultatet før finansposter og skatt ble ifølge pressemeldinga minus fem millioner kroner mot 104 millioner kroner i pluss i 2011. Nedgangen skyldes ifølge pressemeldinga, blant annet endret verdivurdering av bussmateriell. Nettbuss investerte i vel 500 busser i fjor.