Dette hjertesukket har skiavdelinga i Buvik IL kommet med på Facebook:

- Vi har fireløypekjørere som legger ned en fantastisk innsats time etter time over dager,kvelder og helger for å kjøre opp skiløyper til alle små og store i Buvika ogomegn som er glade i å gå på ski i fine løyper. Dette gjør de helt frivilliguten betaling, men det er en jobb som koster idrettslaget en del kroner idrivstoff og vedlikehold av løypemaskina.

Uheldige episoder

- Disse karenehar nå etter noen uheldige episoder meldt inn sin frustrasjon til styret om atdette ikke er like artig å drive med lenger, og det vil være svært synd foralle i Buvika om de legger ned dugnadsinnsatsen sin, melder skiavdelinga:

- Frustrasjonengår på at det til tider finnes noen som ikke respekterer den jobben som leggesned oppe i løypa. Ei nykjørt skiløype tåler lite før den blir ødelagt denførste tida etter den er lagt, og blir derfor svært utsatt for ødeleggelse nårnoen f.eks. går på beina eller lar hunden løpe på kryss og tvers over sporetspesielt før det har blitt fast.

I Buvika har temaet hundi sporet vært oppe før, og er et svært omstridt tema.

- Men det vi ber om erat alle utviser en form for sunn fornuft og respekt for andres arbeid iskiløypa. Det må da sies at mange også er veldig flinke til dette, poengteres det i facebookinnlegget. Skiavdelinga i Buvik idrettslag understreker at det skalvære plass til alle med ski på beina, både med og uten hund:

- Men ødeleggelser avløypa og tramping til fots som lager store hull er trist, og det tar gnistenfra de som gjør dette frivillig. Vi er avhengig av at noen kjører løyper foross, ikke minst med tanke på barn og unge i nærmiljøet som er med på skileik ogskitrening eller rett og slett bare vil ut å gå en skitur, slår skiavdelinga fast, og kommer med en oppfordring til publikum:

- Vi berderfor nok en gang om at alle som skal på fottur eller ut med hunden om å viserespekt for de som jobber med dette. Fotturen bør legges til et annet sted nårdet er nysnø og nykjørt, og hunden må holdes ved siden av sporet. Da får alle iBuvika glede av de flotte skiløypene vi har i Buvikmarka.

Travhester i vill fart ved skiløype

Skiavdelinga vil ikke straffe løypetrampere