Kommunestyret skal ha møte på onsdag, og skal da ta stilling til et forslag fra kommuneleder Sigve Laugsand om at kommunen bevilger tre millioner kroner til bakkeplanering i Saltnesgrenda. Planeringa kan komme til å koste et sted mellom 5,9 millioner og sju millioner kroner, og så mye penger har ikke kommunen avsatt i sine budsjetter. De tre millioner kroner foreslår Laugsand kan tas fra tomtefondet eller skaffes til veie ved lån. Når så området bygges ut, skal kostnadene tas inn fra utbyggerne.

Samarbeid

170 dekar jord og 250.000-270.000 kubikk masse berøres av bakkeplaneringa som er nødvendig av hensyn til rasfaren. Scandiaconsult skriver i en rapport datert i april at det trolig er sammenhengende kvikkleire under det aller meste av området, og at en lokal ustabilitet kan da utvikle seg til katastrofeskred. Små inngrep kan altså være farlig. I rapporten heter det videre at stabilisering i forbindelse med ny vei i Saltnesgrenda neppe vil gi tilfredsstillende stabilitet, og det anbefales å fylle i den gamle skredgropa.

Grunneierne Gurine og Kolbjørn Lihaug er sterkt berørt av planene om å planere, og deres advokat Ivar Andersskog i advokatfirmaet Nidaros sier at de ikke har noen mulighet til å betale kostnadene.

Nytt møte

- Situasjonen for Gurine og Kolbjørn Lihaug er uholdbar. De vet ikke hva som skjer med eiendommen deres, sier Andersskog.

Det eldre ekteparet som ikke har arvinger, kan bli tvunget vekk fra gårdstunet, og de vil ha hjelp til å skaffe seg en leilighet. De har håpet at kommunen kan hjelpe dem med det eller at boligbyggelaget setter opp leilighetsbygg i nærheten. Ifølge advokaten er det ikke avklart om ekteparet kan bo på gårdstunet under bakkeplaneringa eller om det er for farlig.

Advokaten bekrefter at Coop fortsatt er interessert i å bygge kjøpesenter på Lihaugs eiendom, og det er også andre interessenter.

- Vi vil forhandle med dem som gir det beste tilbudet, sier Andersskog.

EIER GÅRDEN: Gurine og Kolbjørn Lihaug som ikke har arvinger, kan bli tvunget vekk fra gårdstunet.