Slik blir sannsynligvis formannskapet og utvalgene i Midtre Gauldal

foto