Her forklarer vegvesenet hvorfor gangfeltet er lagt utenom fartshumpen