Melhus kirkelig fellesråd vedtok torsdag ettermiddag på nytt at sveitsiske Orgelbau Kuhn skal bygge det nye orgelet i Melhus kirke.

Orgelbau Kuhn fikk best vekting i anbefalinga fra orgelkonsulent Bjørn Andor Drage og konsulent Erling W. Aasgård la fram for fellesrådet. Etter klager behandlet fellesrådet under et ekstraordinært møte, saken på nytt.

Lukket møtet

Aksjonsgruppa og Aud Lunde Solem var tilhørere under møtet som fant sted i Melhus rådhus. De var svært misfornøyde med at fellesrådet enstemmig vedtok å lukke møtet. De la ikke skjul på at de er opprørte over hele orgelprosessen.

Fellesrådet mente at det var nødvendig å lukke møtet for å kunne diskutere detaljer ved anbudene de fire anbyderne har lagt fram. Under møtet ble de ulike anbudene drøftet.

Sju var opprinnelig med i orgelprosessen, og fem ble valgt ut til å være med videre. Ett av firmaene trakk seg, og fire stod igjen. Aksjonsgruppa og kantor Bjørn Vevang mener at et svensk orgelbyggefirma burde velges. Dette firmaet var vektet inn på tredjeplass, og nådde ikke opp. Den økonomiske ramma for selve orgelet er 5,3 millioner kroner, og etter det Trønderbladet har fått opplyst, ligger anbudene rundt denne summen.

En annen stil

Aud Lunde Solem var blant de opprørte tilhørerne etter at møtet ble lukket. Hun satt i den opprinnelige orgelkomiteen, og hun stiller seg uforstående til at fellesrådet ikke gikk for et orgel i engelsk-romantisk stil.

- Alle var lykkelige og trodde vi skulle få et orgel innen ett år da det første anbudet gikk ut. Jeg sto på for å få samlet inn penger, sier Lunde Solem.

Lunde Solem sier at hun ikke kan uttale seg om de ulike anbudsforslagene når det gjelder fasader, fordi hun ikke har sett tegningene.

Herborg Hongset som er med i orgelkomiteen og som tilhører mindretallet som vil ha det svenske orgelbyggerfirmaet, sier at hun er usikker på om hun vil være med på å samle inn penger til et orgelprosjekt hun ikke har tro på.

Klagefristen på torsdagens vedtak er tre uker.