Av 172.000 norske gårdsbruk med personlig eier er det nesten 30 prosent som har en eier over 67 år. Statistisk sentralbyrå slår fast i en undersøkelse ved utgangen av 2015 at bonde er et senioryrke. Og det domineres av mannfolk. Bare 26 prosent av norske gårder er eid av kvinner.

Undersøkelsen omfatter gårdsbruk med helt ned til fem dekar dyrka areal. Den viser også at de eldste eierne sitter med de minste brukene. Høyest snittalder har Troms med 63 år. Nord-Trøndelag har de yngste bøndene, med en snittalder på 55 år.

I 2015 bodde 7,5 prosent av landets befolkning på gård. Ti år tidligere var andelen ti prosent.

Undersøkelsen viser også at landbruket sitter på en mengde bygninger, nærmere én million. Hadde hele Norges befolkning søkt inn i en landbruksbygning hadde det blitt bare fem i hver.

Les mer: Oppgitt over gårdspriser.

Les mer: Vekkelsesmøte i Jårheim.