Midt Energi og Soknedal Sparebank lanserer grønne lån

foto