FOR DE SMÅ: Det har vært for mye fokus på at det er bra å være stor, mener professor Reidar Almås som har forsket på hva folk mener om kommunesammenslåing.