Selv om få lærere er tatt ut i streik, risikerer mange elever i vårt distrikt å få et vitnemål uten enkelte eksamenskarakterer

På Melhus videregående skole ble mellom 30 og 40 elever på idrettsfag og yrkesfag rammet av streiken forrige uke. På grunn av streikende sensorer har enkelte eksamensparti ikke fått gå opp til praktiske og muntlige eksamener.

Det er tredjeklassinger på idrettsfag og førsteklassinger på yrkesfag som rammes av streiken, forteller rektor på Melhus videregående skole Helge Bjørn Bæverfjord.

- Vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser dette får for elevene, men ved tidligere arbeidskonflikter har elevene beholdt standpunktkarakteren, og det blir satt en anmerkning i vitnemålet om at de ikke fikk gått opp til eksamen på grunn av streik. Men elevene går jo glipp av en mulighet til å forbedre standpunktkarakterene sine, sier Bæverfjord.

Laber stemning

Rektoren beskriver stemningen blant elevene på skolen som litt laber. De godtar at tapt eksamen er en konsekvens av streiken, men er skuffet over at de ikke får gått opp.

Både på Melhus videregående og Skjetlein har man forberedt eksamen som normalt, og elevene har møtt opp på skolen for å høre om de får ta eksamen.

Skjetlein videregående er i tillegg hardt rammet av streiken gjennom at 22 av rundt 40 lærere, samt en skoleleder er tatt ut i streik.

- Vi kjører de timene der lærerne er til stede, og id e tilfellene hvor lærer eller sensor er i streik, rammer det selvfølgelig også elevene, sier rektor Helèn Pedersen.

På Gauldal videregående skole er ingen lærere tatt ut i streik, men elevene kan likevel risikere å bli berørt.

- Dersom streiken vedvarer, vil det ikke bli gjennomført muntlig eksamen på fredag og mandag, sier assisterende rektor Odd Skavern.

Også på Gauldal videregående blir det nemlig brukt sensorer fra byskoler som nå er i streik. På onsdag og torsdag får elevene vite om de kommer opp i muntlig, men så lenge streiken pågår vil de ikke vite om eksamen blir gjennomført eller ikke.

- En vet aldri hvor lenge en streik kan vare, så vi sier til elevene våre at de må forberede seg som om det blir eksamen, sier Skavern.

RAMMES: Elever ved Gauldal videregående kan miste eksamen mot slutten av denne uka. Foto: Anette Vårvik.