For å få flere til å bruke kollektivtrafikken framfor å kjøre til Trondheim, har fylkestinget vedtatt å utvide bybusstilbudet i Trondheim til å omfatte Melhus.

Melhus sentrum får dermed samme prissone som Trondheim, og dette er ventet å gi betydelige lavere priser for dem som reiser mellom Melhus sentrum og Trondheim.

Administrasjonsselskapet for buss - AtB - har fått beskjed om å inkludere busstilbudet til Melhus sentrum i det nye anbudet for busstrafikk som nå ligger ute. Dette skal være operativt fra senest 1. januar 2012, opplyser fylkesordfører Tore Sandvik.

Fylkestingets vedtak er i tråd med ønskene fra Melhus formannskap. Gunnar Krogstad (Ap) foreslo billigere månedskort, studentrabatt også for dem over 30 år og felles takstsone for Trondheim og nabokommunene.