Unger som har krav på skoleskyss, må få sitteplass, mener gruppeleder Gunnar Krogstad (Ap). Men han er ikke så sikker på om Melhus kommune betaler den millionen dette koster.

- Jeg mener det er grunnleggende at de med krav på skyss, må få sitteplass. Utfordringa blir hva vi skal gjøre med dem som ikke har krav på skyss. Det er ikke en fylkeskommunal eller en kommunal oppgave å bli med bussen og si hvem som ikke får bli med. Det må bli en dialog med Nettbuss om hvordan vi skal løse dette med dem som betaler selv, og det er vel i Nettbuss’ interesse å få med dem de har inntekt av, sier Krogstad.

Krogstad er dermed av en annen oppfatning enn ordfører Erling Bøhle (Ap) som foreslo i lørdagsavisa at unger som får sikringskjøring, må finne seg i å stå.

- Å stå i en buss på blankhålka ned Øyåsbakkan er ikke det jeg definerer som trygt. Jeg blir forundret om hele Ap-gruppa mener at noen må stå. Ordføreren sier i realiteten at der fylkeskommunen betaler, skal det være sitteplass mens det når kommunen betaler, skal det være ståplass, sier Johan Lund Furunes (Frp). Han har spurt rådmannen om hva det vil koste å få satt opp nok busser slik at alle med krav på skyss, får eget sete

Stor oppsikt

Saken om ungene som må stå i skolebussen selv om de er innvilget sikringskjøring på grunn av farlig skolevei, har vakt stor oppmerksomhet etter at den ble omtalt i Trønderbladet. Foreldre har reagert sterkt på at ungene ikke er sikret trygg kjøring til skolen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil nå ta kontakt med Melhus kommune for å finne ut om forholdene for unger som tar skolebuss, blir utbedret.

Gruppeleder Torhild Aarbergsbotten (H) tok på bakgrunn av saken i Trønderbladet, opp situasjonen for skolebarna i fylkesutvalget tirsdag. Hun pekte på at det ikke er uventet at foreldre er opprørte over situasjonen, og hun spurte om hvilken dialog det er med kommunene når det gjelder oppsett av skolebusser og beregning av kapasitet. I fylkesutvalget svarte fylkesrådmannen at han ikke har beregnet hva en seteplassgaranti vil koste.

- Jeg er veldig glad for at den store enigheten i fylkesutvalget om hvor viktig denne saken er. Derfor ba vi også rådmannen om å legge frem en sak for fylkesutvalget der skoleskyss og sikkerheten ved denne blir drøftet. I denne, sier Aarbergsbotten.

LES OGSÅ: - Barna må få sitte i skolebussen

Må stå i skolebussen