Under formannskapsmøtet som drøftet bygging av fem boenheter i Gammelbakkan, satte Aud H. Kvalvik (SV) fram krav om at det blir bygd parkeringskjeller i bygget. Hun mente at en kjeller vil stabilisere bygget, og det ble flertall for at tre av boenhetene må oppføres med kjeller . Rambøll har i sin rapport sagt at utfylling av tomta må unngås av hensyn til grunnforholdene. Utbyggeren ga i sine svar inntrykk av at kjeller i bygget var en mulighet, men saksbehandler i kommunen presiserte under formannskapsbehandling at utbygger aldri hadde ment parkeringskjeller.