På Melhus har foreninga ifølge leder Arild Gjertsen fått leie vald mellom Melhusbrua og Gimse bru av Jens Melhuus og Lena gård. På nersida for Gimse bru har foreninga fått leie vald av Borten (vestsida) og Lena gård (østsida). Dessuten har de fått leie begge sider av Prestegårdsvaldet. På Lundamo har de fått leie Saugen-valdet. Dette kommer i tillegg til eksisterende vald.

- Melhus Jeger og Fiskeforening (MJFF) har lagt ned en betydelig innsats for å sikre fiskemuligheter for folk flest i Gaula. For oss er det helt avgjørende at allmennheten sikres muligheter til fiske i elva vår, skriver Arild Gjertsen og Arild Sørlien i MJFF i ei pressemelding.

Les hele saken i papiravisa tirsdag 17. april eller pdf-utgaven