Foreldre til elever ved barneskolene i Skaun setter seg i neste uke på skolebenken for å lære data.

- Vi er overrasket over den store påmeldinga fra foreldrene. Bare hos oss, som omfatter Venn oppvekstsenter og Jåren/Råbygda skole, er det 25 stykker som kommer på kurs. Det var til og med en bestefar som ytret ønske om å være med dersom det var plasser ledig, forteller prosjektleder Sol Øiaas, som også er rektor ved Venn-skolen.

Store krav

Foreldrene får tilbud om totalt fem kurskvelder. Tre av dem går på generell bruk av data, mens de to siste går eksakt på den digitale læringsplattformen Classfronter.

- Vårt håp er at foreldre føler dette er en mulighet til å tilegne seg datakunnskaper. Det stilles store krav i forhold til IKT (informasjonsteknologi) i skolen. Og Classfronter er et nettverktøy som letter samarbeidet mellom skolen og hjemmet, forteller Øiaas, som påpeker at alle barneskolene i kommunen er med på prosjektet.

- Alle er nå i gang med å benytte Classfronter, og samtlige lærere er kurset. Det virker også som om dette er tatt godt imot, for lærerne er veldig ivrige med tanke på å utnytte nettet best mulig.

Sprikende kunnskaper

Til tross for at vi lever i dataalderen, er det ikke alle som har like gode kunnskaper om emnet.

- Vi har erfart at ferdighetene og kunnskapene er veldig sprikende blant foreldrene. Mye mer enn vi egentlig var klar over, forteller Øiaas.

HALLO: Rektor ved Venn oppvekstsenter, Sol Øiaas (stående), er glad for at barneskolene i Skaun kommune kan gjennomføre foreldrekurs i data. Ved siden av Øiaas sitter Hild Estenstad, kontaktlærer i 6.trinn og IKT-ansvarlig ved Venn.