Engan vel frykter mye støy med det planlagte påbygget og den nye veien til Norsk Kylling. At bedriften lover mindre lukt, tør de ikke tro på.

- Det med lukta handler om et holdningsproblem til bedriften, fastslår Lars Nordvik som er leder av Engan vel.

Dermed mener han at et påbygg for transporten av fjørfeet ikke nødvendigvis vil kapsle inn lukta. Og han frykter et nytt, stort problem: støy.

Tøft naboforhold

Lars Nordvik leder en velforening, som har hatt sine tørner med en stor og mektig industrinabo. De har vært plaget med lukt i mange år. Senest i fjor sommer gikk Nordvik nok en gang ut i Trønderbladet for å fortelle at lukta fra kyllingavfallet fortsatt er et like stort problem for naboene.

Boligfeltet på Engan i Støren nord ligger helt inntil Norsk Kylling, som har ekspandert både i byggemasse og økonomisk siden starten i 1990.

Nå ønsker Norsk Kylling å bygge på og anlegge ny vei for lastebilene som kommer med fjørfe til slakting. Planen er at lastebilene skal komme kjørende, kjøre rett inn i nybygget, laste av fjørfeet, og kjøre ut igjen på andre siden av nybygget. Argumentet fra Norsk Kylling er at de med dette vil få bukt med luktproblemet i og med at alt vil skje innendørs.

Frykter støy

Dette kjøper ikke Lars Nordvik sånn uten videre. Han mener luktproblemene handler om det han kaller holdningsproblemer hos bedriften. Men understreker at de er positive til at Norsk Kylling ønsker å komme med tiltak som kan bedre dette.

- Det er helt klart positive ting med de nye planene. Men veien vil kanskje påføre naboene mye støy, sier han.

Han ønsker å få utredet konsekvensene av de nye planene. Kommunen har også bedt Norsk Kylling presentere en konsekvensutredning, uten at dette har blitt gjort.

Omstridt påbygg og vei

Norsk Kylling håpet å sette i gang byggingen allerede før jul, da de søkte i fjor høst.

Norsk Kylling ønsker å bygge på sørenden av bygget, den delen som grenser inn mot Gauldal billag. De vil også anlegge en ny vei som de ønsker at skal gå inn bak det nordligste bygget til Gauldal billag, og videre mellom billagets to bygninger og bolighusene som grenser mot industribyggene.

Kommunen sendte inn saken til Fylkesmannen til uttalelse. I første omgang hadde ikke Fylkesmannen en eneste innvending mot planene.

Usikkerheten fra kommunen dreide seg om det krevdes en omregulering av reguleringsplanen for området, eller om en dispensasjon var nok.

Ny uttalelse fra Fylkesmannen

I tillegg har Fylkesmannen kommet med en ny uttalelse til saken. Denne kom etter at de hadde to møter, ett med Engan vel og ett med Midtre Gauldal kommune. Møtene ble avholdt samme dag i starten av mars.

Fylkesmannen skriver at det er positivt at Norsk Kylling vil gjøre noe med luktproblemet. Men de er bekymret over at de nye tiltakene kan føre til mye støy og dermed nye problemer for beboerne på Engan. De ber om at tiltaket utredes bedre og at Norsk Kylling kommer med alternativer til ny vegtrasé.

Kommunen har nå fastslått med støtte fra Fylkesmannen, at det kreves en omregulering. Dermed må Norsk Kylling presentere et forslag til ny reguleringsplan for området. Denne har de ikke kommet med, ifølge Øyvind Aundal som er fagleder på plan- og byggesak,

Positivt med lukthemming

Aundal sier de synes det er positivt at Norsk Kylling vil gjøre noe med luktproblemene. Men han sier at naboene må få være med på prosessen, slik at man kan komme fram til den beste løsningen.

- Kanskje ulempene bare flytter på seg. Det må vi se på, sier han.

ENGAN VEL: Lars Nordvik er leder for Engan velforening.