Trafikken på E6 forbi blant annet Kvål er tett, og bilene kjører fort forbi skolen. Assisterende rektor Ole Jørgen Stevik har i et brev til Melhus kommune bedt om at trafikksikkerheten ved skolen blir avklart raskt. Han peker i brevet på at Nettbuss har gjort skolen oppmerksom på ei nylig nestenulykke i forbindelse med at elever krysser E6 for å gå på bussen.

Skolen ber i brevet om at det merkes opp gangfelt på E6, og at det blir redusert fart ved busstoppene. Dessuten ønsker de å få merket skoleområdet med gjennomkjøring forbudt fordi folk kjører gjennom skoleområdet for å komme til lokalveien. Et forbudsskilt tror skolen kan få bilister til heller å velge krysset like sør for skolen. Trafikkrysset er blitt utbedret i det siste for å gjøre det lettere å komme seg inn på E6.