En kvinne i 50-årene fra Midtre Gauldal er frifunnet for det påtalemyndigheten mener, var trygdesvik.

Ifølge tiltalen skulle hun i perioden august 2005 og til januar 2007 ha mottatt attføringsstønad fra NAV som hun ikke hadde krav på. Hun unnlot å føre opp de timene hun var i arbeid ved en virksomhet i kommunen der hun bor. Dette skulle i henhold til tiltalen ha ført til at Nav ble forledet til å utbetale 79.532 kroner.

Da rettssaken kom opp i Sør-Trøndelag tingrett, erklærte den tiltalte seg ikke skyldig. Aktor la ned påstand om 36 timers samfunnsstraff, mens forsvareren mente kvinnen måtte frifinnes.

Retten kom fram til at det stemmer at hun fikk utbetalt mer i attføringspenger enn hun hadde krav på. Rettens flertall som var de to meddommerne, mener at hun kunne klandres for at hun ikke førte opp timene hun jobbet. Derimot mener de at hun ikke handlet grovt uaktsomt, og peker på at hun fortalte ansatte ved NAV-kontoret at hun hadde fått jobb. Kvinnen trodde det bare var ekstratimene hun jobbet, som skulle føres på.

Mindretallet som var rettens leder, mente hun handlet grovt uaktsomt, og at kvinnen burde ha skjønt ut fra informasjon som fulgte med meldekortene at hun måtte føre på timene. Skjønte hun ikke informasjonen, burde hun ha tatt kontakt med NAV-kontoret, mente mindretallet.

Flertallet stemte for at kvinnen skulle frifinnes, og dommen ble altså avsagt under dissens.