300.000 kroner er satt av til sommerjobb innen helse og omsorg i Melhus for ungdom.

For å rekruttere unge til en framtidig jobb innen helse- og omsorgstjenesten, har Melhus kommunestyre enstemmig vedtatt å sette av 300.000 kroner i år til å gi sommerjobb til ungdom i alderen 16 til 18 år.

Arbeidsoppgavene skal tilpasses ungdommenes modenhetsnivå. Aktuelle oppgaver ifølge rådmannens stab er å hjelpe til ved matservering, skifte på senger, rulle hår, være stuevakt, følge brukere på tilstelninger, hjelpe aktivitøren og være sammen med fagpersoner for å få innblikk i yrket.

Sommerjobbene skal lyses ut, og de som får tilbud om jobb, får en teoretisk og praktisk opplæring. Det blir samtidig avklart om ungdommene skal jobbe på heltid eller deltid. Ingen skal jobbe lengre enn fire uker.

Formannskapet synes ideen er så god at de har bedt rådmannen utrede om det kan være aktuelt å sysselsette ungdommer innen andre områder enn helse og omsorg.