Femteklassinger har prosjektert klatrepark i Buvika og «wipe out-løype» på Grønneset: – Vi tror dette vil være sosialt