SOSIALT: Finn R. Buan (t.v.) slår av en prat med laksefiskerne Torbjørn Ensrud, Roger Knutsen og Erik Aagaard på vestsiden av valdet. Foto: Fredrik B. Lange

De lykkelige laksefiskerne ved Horgøien

Alle fiskerne i Gaula drømmer om storlaksen. Da er det fint å være gjest hos Siri Stav og Finn R. Buan på Horgøien.