Ber TrønderEnergi trekke vindkraftplaner i Melhus

foto