Rådmannens forslag om å bruke 14 millioner kroner på ombygging av rådhuset har ikke bare skapt debatt hos folk flest, mens også blant de folkevalgte.

Utidig

Høyres Sigmund Gråbak tok bladet fra munnen allerede i sitt første innlegg. Han mente det var utidig av rådmannen å komme med dette forslaget. Samtidig tvilte han på at rådmannens regnestykke var rett, ikke minst fordi det er usikkerhet om kommunen blir løst fra dagens leiekontrakter.

Feig

Ordfører Løvseth fremmet deretter forslag om å sende saken til kommunestyret. Gråbak mente på sin side det var feigt ikke å stemme over forslaget. Til dette repliserte varaordfører Freddy Gundersen, noe muntert, at man bør være forsiktig med å bruke ordet feig, men klare hentydninger til Schanke-saken.

Jevnt

AMPERT: Høyres Sigmund Gråbak ledet an i motstanden mot ombygginga av rådhuset, men tapte knepent i formannskapet.