TrønderEnergi har satt ned nettleia fra 1. oktober, og for en husholdningskunde vil det utgjøre 3,1 øre/kWh. Årsaken til at dette kan gjøres ligger i at selskapet stadig blir mer effektivt, og dette kommer derfor kundene til gode, sier kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad.

TrønderEnergi satte tidligere i år (pr 1. juli) nettleia ned med 2,2 øre/kWh. Selskapet vil vurdere ytterligere reduksjon fra årsskiftet avhengig av eventuell økning av statstilskuddet for nettutjevning.

Etter den siste vedtatte reduksjonen i nettleia har ni everk i Trøndelag høyere nettleie for husholdningene enn TrønderEnergi, hevder selskapet.