Tidligere kommunevalg har vist at Ivar Skei (SV) har vært urokkelig på den politiske tronen i Klæbu. Han har tilhengere fra mange utenfor sitt eget parti, både gjennom personstemmer under valget og ved støtte i kommunestyret når ordfører skal velges. I år har flere parti enn tidligere markert sine egne ordførerkandidater og sagt at valget i Klæbu blir mindre forutsigbart enn tidligere. Terje Lillemo (Frp) mener at 12 år med Ivar Skei som ordfører er nok.

Hva er den største skole-utfordringen ditt parti vil jobbe for?

Terje Lillemo: Vi ønsker ny ungdomsskole på Hallset, og synes det blir upraktisk og dyrt å ha tre barneskoler i Klæbu. Skolen må være stor nok til å møte framtida. Vi ønsker at foreldrene engasjerer seg i skolehverdagen. Vi ønsker også en utredning for å skaffe elevene et varmt måltid før skolefritid.

Hva blir det viktigste for å gi næringslivet gode betingelser?

Hva blir det neste innen samferdsel etter Tanemsbrua?

Terje Lillemo: Vi ønsker gangveg fra Tanemsbrua til Tanemskrysset. Dessuten vil vi følge opp vedtaket i kommuneplanen om at alle kommunale veger skal få fast dekke.

Hvilken takt ønsker du i boligbygginga, og hvor bør dette skje?

Terje Lillemo: Vi ønsker alle velkommen som vil bo i Klæbu. Befolkningsvekst er en stor ressurs. Vi ser for oss eneboliger på Hjellan-Trøåsen, terrassehusprosjekt ved Haugamyra og variert utbygging av Hallset.

Hva kan gjøres for å skape et trivelig sentrum?

Terje Lillemo: Miljøgata bør komme den dagen vi har penger. Vi trenger ikke et slikt prestisjeprosjekt i dag.

ORDFØRERKAMP: Blir det kraft, sympati eller politisk tyngde som avgjør valget i Klæbu? Ivar Skei (SV) og Terje Lillemo (FrP) tar en vennskapelig brytekamp.