Fem kommuner i Sør-Trøndelag er interessert i å selge aksjer i Trønderenergi, og Midtre Gauldal kommune hiver seg på prosessen som skal føre til et pristilbud fra interesserte kjøpere. De fem kommunene er Holtålen, Malvik, Rissa, Agdenes og Snillfjord. De ønsker å selge over én million aksjer. Midtre Gauldal kommune har 358.000 aksjer, som kan gjøre et samlet salg enda mer attraktivt.

Bare eierkommuner eller selskapet sjøl kan kjøpe aksjer i TrønderEnergi.

Formannskapet har vedtatt å bli med i en prosess der et mulig salg behandles i kommunestyret når en aktuell pris foreligger. Vedtaket skjedde mot én stemme, nemlig Harald Rognes i Bygdelista.

Fungerende ordfører Bjørn Enge (H) er positiv til salg, forutsatt riktig pris.

– Vedtaket vi har gjort innebærer at vi ønsker å vurdere et salg. Kommunen sitter med litt over tre prosent av aksjene, og vi innser at vi ikke har noen strategisk rolle i utviklinga av selskapet. Vi får noe aksjeutbytte, men kan være mer tjent med å bruke pengene på annen måte, og heller satse på vårt eierskap i Gauldal Energi, sier Bjørn Enge.

Han tør ikke ha noen forventninger om pris, men vil vurdere dette opp mot markedssituasjonen når et salg blir aktuelt.

– Strømprisene ser ut til å holde seg på et vedvarende lågt nivå. Nå satser Trønderenergi på vindkraft, og jeg anser dette som investeringer som kan skape utfordringer for selskapet, sier Bjørn Enge.

Han tror et eventuelt aksjesalg kan bli avgjort i løpet av høsten.