Kan barn helt ned til første trinn sykle til skolen? Lillian Thomassen fra Melhus Venstre spurte i kommunestyremøtet om melhusskolene har et forbud mot sykling for 1.-4. klasse.

- Foreldre i nedre Melhus har tatt kontakt, og sier at de ikke får sykle sammen med ungen sin til skolen før ungen har tatt sykkelsertifikat, sa Thomassen.

Venstre ønsker å motivere til mer sykling, og partiet ser gjerne at ungene tidlig lærer seg å sykle.

Ordfører Jorid Jagtøyen sa i sitt svar på spørsmålet, at det ikke er et forbud mot syklilng til skolen for 1.-4. klasse. Derimot har for eksempel Høyeggen skole, bedt om attest fra foreldre på at ungen er moden nok.

- Mange rektorer er opptatt av at det kan være trafikkfarlige situasjoner rundt skolene fordi foreldre kjører ungene til skolen. På Høyeggen har man ikke ønsket at unger fra Løvset skal sykle til Høyeggen skole på grunn av stor fart ned bakken, sa Jagtøyen.

Melhus kommune har et mål om at det skal bygges gang- og sykkelveier innen en radius av to kilometer fra skolene. Ordføreren opplyste at Melhus skysstasjon er i gang med å prosjektere parkeringsplass for sykler, for å få flere til å sykle dit.