Melhusvegen mellom Meeggen bru og krysset ved Melhusbanken er så elendig at bilistene må kjøre på venstresida i Eggen-svingen.

Søndag karer bilene seg såvidt Eggen-svingen, og bilister som kommer sørfra og på vei nordfra, kjører på venstresida av veien for i det hele tatt å komme seg fram. Her er det hull på hull, og vann står i veibanen.

Det verste området er der det tidligere har vært gravearbeid. Melhus kommune har lagt ned rør i deler av veibanen og fortauet, og har ikke reasfaltert etterpå.

- Vi har ikke fått noen klager, opplyser sier operatør Pål Vatterholm ved Vegtrafikksentralen.

Mesta har vedlikeholdsansvaret, og Vegtrafikksentralen tok kontakt med dem etter at Trønderbladet var i kontakt med Vegtrafikksentralen.

- Mesta har lovt å ta en tur for å se på forholdene. Veien blir ikke asfaltert før til våren, sier Vatterholm.