En elg som så det som helt nødvendig å krysse fylkesveg 708 rett foran en traktor, mistet veigrepet på den sleipe asfalten.

Onsdag morgen ved Grønneset i Skaun, sto en elg på ei grønn eng da en traktorfører kom kjørende. Bak lå personbiler hvorav den ene la seg ut for å komme seg forbi traktoren. Akkurat da bestemte elgen seg for å krysse fylkesveien.

Halvveis ute på veien falt elgen og skled bortover mot veikanten. Den fikk etter hvert stokket de lange beina slik at den kom seg opp. Deretter stakk den til skogs.