Anne Bakken (62)  er regionsdirektør for Statped midt som er lokalisert på Tambartun i Melhus, på Heimdal og i Levanger. Bakken har kontor på alle tre stedene. Hun bor i Stjørdal.

Fra 1. januar i år  heter det ikke lenger Tambartun kompetansesenter, men Statped, det vil si det er en avdeling av Statped midt, som altså også består av en avdeling på Heimdal og en i Levanger.

Bakken avløser Øystein Forsbak (69) som har vært direktør ved Tambartun kompetansesenter fra 1995 og fram til 1. januar i år da senteret ble en del av Statped midt. Han blir nå  pensjonist.

Den tidligere blindeskolen på Gimse har fortsatt syn som sitt spesialfelt, og 54 personer har sitt daglige virke der. Avdelingen på Heimdal har hatt hørselshemmede som brukere, mens Levanger-avdelingen arbeider med sammensatte lærevansker.

Statped bistår kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for en tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Statped midt Melhus

- Melhus har et synsmiljø i verdensklasse, og mange av medarbeiderne er etterspurte forelesere på seminar og konferanser verden over, opplyser seniorrådgiver Lene Fjellstad.

De tre sentrene i Midt-Norge ble slått sammen blant annet for å sikre likeverdig tilgang til Statpeds tjenester for kommuner og fylkeskommuner.

Huseiere på Gimse vil ikke ha fortau

Derfor er karene utslitt resten av uka