Fram till 2010 brukte Holtålen gårds- og bruksnummer som offisielle adresser, opplyser Kartverket.

Det er ganske upraktisk med slike postadresser, ettersom mange ikke kjenner sitt eget gårds- og bruksnummer en gang.

Det var da også politikerne i Holtålen enig i, og kommunen satte i gang arbeidet med vegadressering, slik at utrykningskjøretøyer, postverk, hjemmesykepleien, vareleverandører, og mange andre som skal oppsøke kommunens innbyggere, finner fram.

I dag har 96 prosent av eiendommene i Holtålen veiadresse.

- Det er viktig at innbyggerne føler seg trygg på at utrykningskjøretøyer finner raskt fram når det trengs, sier ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen.

Men det er fortsatt mange som ikke har en adresse i Norge:

Hver fjerde eiendom mangler veiadresse, og i 75 kommuner fins det ikke en eneste adresse.