Asfaltentreprenørene har produsert hele 1,9 millioner tonn asfalt til vedlikehold av riks- og fylkesveier, og 650 000 tonn til nyanlegg så langt i år. Tiltakspakken gir resultater.

- Asfaltåret 2009 vil gå inn i historien som et rekordår. Vi har fått gjort veldig mye både på vedlikehold av eksisterende veier, og på nyanlegg. Det har blitt lagt ned en imponerende innsats fra alle produsentene, sier Arne Aaberg i Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV).

Asfaltentreprenørene har så langt i år hatt en samlet produksjon av asfalt på 5,2 millioner tonn, sammenlignet med 4,5 millioner tonn på samme tidspunkt i fjor. Produksjonen er den høyeste noensinne.

Den høye aktiviteten kommer som en følge av oppdraget som ble gitt av Statens vegvesen i mars i år om å fornye asfaltdekket på 330 mil av riks- og fylkesveinettet i løpet av asfaltsesongen. Så langt i år har det blitt produsert 1,9 millioner tonn asfalt til dette vedlikeholdet, som tilsvarer 270 mil vei. Tiltaksmidlene regjeringen kom med i januar bidro dermed til at vedlikeholdsomfanget kom opp på et nivå som tilsvarer den slitasje asfaltdekkene utsettes for gjennom året.

- Mer enn 80 prosent av jobben er gjort, og entreprenørene er godt i rute for å bli ferdig med det som gjenstår. Et høyt aktivitetsnivå krever god planlegging og fokus på gjennomføring fra alle involverte parter. Vi har hatt en tett og god dialog med Vegdirektoratet og asfaltekspertisen i regionene gjennom hele året, sier Aaberg.

Vedlikeholdsutfordringene står imidlertid fortsatt i kø, og det virkelige politiske veiløftet lar vente på seg.

- I statsbudsjettet for 2010 legges det opp til å videreføre et relativt høyt aktivitetsnivå, men bortfall av tiltaksmidler vil føre til en reduksjon i vedlikeholdsomfanget på omlag 25 prosent. Dermed går vi mot nok et år med vekst i etterslep og forverring av dekkestandard, slik det har vært i mange år nå, sier Aaberg.

Arkivfoto