Farlig når elevene sprinter over E6 for å nå bussen

foto