Et asfaltverk fra Frankrike til Bjugn havnet utfor vegen 500 meter sør for Oles Autorast i dag formiddag. Bergingsbiler stod maktesløse for å få den 27 meter lange semitraileren opp på vegen igjen. Ei stor mobilkran ble rekvirert, og politiet regnet med full stopp av trafikken fra kl 13.00. De tar ingen sjanse på omdirigering fordi det er meget dårlige omkjøringsforhold på stedet.

Uhellet skjedde da den brede semitraileren med følgebil skulle unngå kollisjon etter at en personbil bak ham kjørte forbi. En tømmertrailer kom imot, og til tross for at denne bremset kraftig fikk personbilen trøbbel med å komme seg forbi. Semitraileren bremset også og la seg ut mot kanten av vegen. Personbilen smatt forbi, men hengeren grov seg ned i vegskuldra, og etter en ferd på 170 meter havnet også trekkvogna ut i grøfta.

Sjåføren var alene i bilen, og er uskadd. Han beskriver også bilen som relativt uskadd. Lasten var godt sikret, og det var bare et vegskilt den traff som gav bulk i et rør på asfaltverket, som var helt nytt og ble lastet i Brevik i går. Sjåføren beskriver vegskuldra på stedet som en potetåker, og bakhjula på trekkvogna sank en halvmeter rett ned etter at asfalten var forlatt.