Arbeidet med setervegen i Endalen havner i Miljøverndepartementet. Både Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning satte lokalpolitikernes vedtak til side.

Både Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Direktoratet for naturforvaltning overprøvde vedtaket til Midtre Gauldal kommune om å tillate videre arbeid med setervegen. Fordi vegen er i et landskapsvernområde og det er mange lignede saker i Norge, har den stor prinsipiell verdi.

Veglaget meiner dette er vedlikehold av en eksisterende gammel veg. De fikk medhold i retten i 2006 og viser til at dommen slår fast at de slipper å søke om å vedlikeholde vegen. Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen er av ei heilt anna oppfatning. De skriver at det ikke er snakk om en gammel veg, men om gamle hjulspor som nå blir til en ny veg.

Skjønner seg ikke på direktoratet

Arnulf Storrøsæther er leder av veglaget. Han stiller seg uforstående til at direktoratet griper inn:

- Jeg forstår at fylkesmannen vil prøve å stoppe dette, men at Direktoratet for naturforvaltning skal komme å gjøre opp igjen et politisk lokalt vedtak skjønner jeg ikke. At de skal gripe inn i lokalpolitikken på det viset skjønner jeg ikke og stiller spørsmål ved, sier Storrøsæther og viser til rettskraftig dom:

- I dommen for to år siden så står det klart at dette er vedlikehold og ikke nyanlegg, og det står i forskriften at en ikke trenger å søke om vedlikehold. Jeg føler at dommen fra 2006 blir overprøvd og satt til side. Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal ha domstoler når motparten ignorerer dommen til de grader.

- Vi kommer til å anke dette til Miljøverndepartementet, forteller Arnulf Storrøsæther. Dermed havner saka i Miljøverndepartementet og blir noe minister Erik Solheim og hans folk må ta stilling til.

TIL HØGESTE HOLD: Den omstridte setervegen i Endalen havner i Miljøverndepartementet. Saka har stor prinsipiell verdi. Dermed havner saka til veglagsleder Arnulf Storrøsæther hos miljøvernministeren.