Melhus kommune har fått klager på at ryttere lar hestene sine gå på badestranda på Øysand, ut i nysådde åkrer og på private veier.

Landbruksforvaltninga i kommunen peker på at det er en del regler som gjelder for hester til fritidsbruk.

- En hest i trafikken er å betrakte som kjørende. Reglene for kjørende trafikk skal derfor følges, og rytter har plikt til å benytte kjørebanen og holde så langt til høyre som mulig. Rytter har vikeplikt for annen trafikant når man rir ut fra gårdsveg eller annen veg som er åpen for alminnelig ferdsel. Eier av en privat veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, kan forby ferdsel med hest på eller langs vegen. Det skal ikke rides på badeplasser. På innmark er ferdsel med hest forbudt hele året uten spesiell avtale med grunneier, opplyser landbrukssjef Kristin Riaunet i et brev til berørte hesteeiere.