57.000 kroner ekstra per leilighet vil det koste boligkjøpere om melhuspolitikerne til slutt vedtar at utbyggeren av leilighetsprosjektet Gjømstunet må betale fortau langs Gimsevegen.

Gimsevegen er ikke privat, men politikerne har stadig oftere vært frampå og krevd at utbyggere av ulike boligprosjekter må betale fortau eller gang- og sykkelvei.

Mindre trafikk

Gjømstunet som skal ligge der Bøndernes Hus står i dag, vil ha 30-35 boenheter. Boligene blir liggende ved Gimsevegen, og diskusjonen har stått om hvorvidt beboerne vil gå langs Gimsevegen (gamle rv. 708) eller gå gjennom skoleområdet slik skolebarna gjør. Trafikken langs Gimsevegen har avtatt betraktelig etter at tverrforbindelsen sto ferdig, men veien kan virke uoversiktlig og har en krapp sving akkurat der boligene kommer.

- Jeg skjønner at utbygger synes det kan bli dyrt å bygge gang- og sykkelvei langs Gimsevegen. Det trengs et fortau for å sikre fotgjengerne, og syklistene har ingenting på et fortau å gjøre. Kostnadsmessig utgjør fortauet to millioner kroner ekstra, og det blir 57.000 kroner per leilighet. Det er ikke mye å snakke om. Hva koster det om et menneske blir invalidisert? sa Aud H. Kvalvik (SV) da Melhus formannskap fikk saken på bordet igjen.

Bratt

Flertallsgruppa (Ap, KrF, SV og V) har vaklet i synet på hvorvidt utbygger skal pålegges fortau eller gang- og sykkelvei. Det er også et spørsmål om fortauet kan bygges geoteknisk sett, og om trafikksikkerheten virkelig øker.

- Rådmannen har vurdert at det ikke er hensiktsmessig å legge fortau der, sa rådmann Roy J. Jevard som anbefalte formannskapet å utsette saken for nye vurderinger.

Utsettelsesforslaget fikk stort flertall.