At byggemarkedet er i endring, er anbudsrunden for nye Presttrøa barnehage i Melhus et eksempel på.

Melhus kommunestyre vedtok at bygging av Presttrøa barnehage på Søberg skulle starte i fjor. Da anbudsrunden ble satt i gang, kom det inn bare ett anbud, og det viste at byggesummen ville bli fem millioner kroner høyere enn det kommunestyret vedtok. Rådmann Roy J. Jevard opplyste tirsdag kommunestyret at det var ulike forhold rundt tilbyderen som gjorde at kommunen valgte å se bort fra anbudet, og avvente bygginga.

- Etter jul gikk lufta ut av byggemarkedet. Da vi lyste ut på nytt, fikk vi inn 16 tilbydere på Presttrøa. Anbudsprisen har gått dramatisk ned, sa rådmannen.