Lundemo Samvirkelag skal ikke fusjonere med Coop Oppdal. Det vedtok medlemmene på et ekstraordinært årsmøte denne uka.

Styret i samvirkelaget på Lundamo fikk på årsmøtet 17. april i år ja fra medlemmene om å innlede fusjonsforhandlinger med Coop Oppdal. Et enstemmig styre gikk inn for å selge mølla til Norgesfor Orkla og en fusjon av butikkdrifta med Coop Oppdal.

Imidlertid har medlemmene kommet på andre tanker etterpå. Den planlagte fusjoneringa har skapt et stort engasjement i lokalmiljøet. Og sist onsdag ble det innkalt til et ekstraordinært årsmøte der medlemmene skulle stemme for eller imot en fusjon.

- Resultatet ble nei til en fusjon. 68 stemte nei, 58 ja, mens én stemme var blank, forteller bestyrer ved Lundemo Samvirkelag, Roland Hovstad.

Han forteller at resultatet var overraskende, men at det er medlemmene som til slutt bestemmer.

- Det var fem ganger flere som møtte opp på onsdag sammenlignet med ordinære årsmøter, så det er tydelig at denne saken har skapt et engasjement, sier han.

Nei til Oppdal-samarbeidet innebærer at butikken ved E6 på Lundamo får store utfordringer.

- Vi hadde konkrete utbyggingsplaner for å utvide det eksisterende butikkarealet. Nå må vi finne alternative finansieringsmåter. Planen er å utvide sortimentet og satse mer på ferskvare, og da skulle vi gjerne hatt større plass, sier Hovstad.

- Vil saken dukke opp igjen i nær framtid?

- Det er det medlemmene selv som i så fall må ta initiativ til. Styret vil ikke presse fram det i hvert fall, svarer Hovstad.

NEI TIL FUSJON: Lundemo Samvirkelag skal ikke fusjonere med Coop Oppdal. Det ble klart på det ekstraordinære årsmøtert onsdag kveld. Foto: Harald Langås