Månedstemperaturen var under normalen i store deler av landet i september 2007, opplyser Meteorologisk institutt. Unntakene var sørlige deler av Østlandet og Sørlandet øst for Lindesnes, samt kystområdene i Finnmark. Det lå gjennomsnittstemperaturen opptil 1,2 °C over normalen.

Månedsnedbøren lå i gjennomsnitt på normalen. Men Østlandet og Sørlandet var i hovedsak tørt, mens områder på Nord-Vestlandet fikk rekordstor månedsnedbør.

Temperatur

Månedstemperaturen for Norge som helhet i september lå 0,3 °C lavere enn normalen. Deler av Vestlandet og fjellet i Sør-Norge, samt deler av Trøndelag og Nordland opplevde opp til 1,2 °C under normalen.

Høyest var månedstemperaturen i områdene rundt Ytre Oslofjord. Strømtangen fyr og Færder fyr hadde begge 13,1 °C (hhv. 1,1 °C og 0,2 °C over normalen). Laveste månedstemperatur kom i fjellet i Sør-Norge. Sognefjellhytta var kaldest med 0,6 °C (0,6 °C under normalen).

Høyeste maksimumstemperatur kom i Drammen - Berskog med 23,4 °C 7. september. Drevsjø registrerte månedens laveste minimumstemperatur med –8,9 °C den 28. september.

...men Arktis over normalen

Nærmest som vanlig endte de fleste av målestasjonene i Arktis opp med en månedstemperatur over normalen. Høyeste maksimumstemperatur kom på Jan Mayen med 12,9 °C, den 27. september. Dette er den nest høyeste temperaturen som er registrert der i september. Høyest registrerte septemberverdi der er 13,4 °C fra 1934.

Nedbør

Deler av Østlandet og Sørlandet fikk bare halvparten av normal nedbørmengde i september 2007. Fiskåbygd satte på sin side ny rekord for månedsnedbør med 554,6 mm, hvilket utgjør hele 211 % av normalen. Forrige rekord var fra 1997 med 468,8 mm. Stasjonen startet sine målinger i 1969.

Saltdal og Løken i Volbu registrerte begge 19,6 mm (hhv. 61 % og 33 % av normalen) og fikk minst nedbør av værstasjonene.

Nedre Vats målte størst døgnnedbør av værstasjonene med 78,2 mm, den 25. september.

HØST: Kornhøsting i Melhus 21. september. Foto: Harald Danielsen