Rovviltkontakt Arnfinn Tanem forteller at flere turgåere har gitt melding om spor, og lørdag dro han for å undersøke dem. Tanem sier at det helt sikkert er jerv som har gått der, men at det er uklart når den har gått der. Det ser ut til at jerven har gått Vassfjellet rundt, og at det blant annet er funnet spor på Tulluan i Klæbu.

- Det passerer jevnlig jerv i Flåmarka, og det var også jerv i Vassfjellet for tre-fire år siden. Dessuten vet vi at det er jerv fast i Bymarka, og vi har en mistanke om at det kan være jerven derfra som har gått seg en tur i Vassfjellet, sier Tanem.

Les hele saken i torsdagsavisa